logo
Addvantage
Езиков Център ONE STEP
Езиков Център ONE STEP

Курсове за ученици 1 - 7 клас

Какви са нашите цели и подход към обучението на учениците 1-7 клас?
Основната ни образователна цел е те да усвоят такива методи на учене на езика, които да ги вдъхновят да го учат с много любов, а също и да развият положителна нагласа за учене през целия живот. Ние вярваме, че колкото в по-ранна възраст стане това, толкова по-добре. Съчетаваме различни подходи, но водещите два са по Жак Делор:   Да се учим да учим и знаем. Да се учим да действаме и можем.  Посредством тях, учениците усвояват езика с лекота чрез директния си опит, а също успяваме да изградим у тях и правилните модели за учене на английски език. Използваме и метода на „ Възлагане и Изпълнение“, който също е доказано успешен, защото развива у децата чувството за лична отговорност и ангажираност към учебния процес. За нас е важно  да успеем да мотивираме децата да учат английски език с желание, а не по принуда.

Това е прекрасна и благодатна възраст за учене на чужд  език и затова изискваме от тях да полагат усилия и да покажат възможно най-добре своя потенциал. Наред с уменията за критично мислене и логични разсъждения, насърчаваме още и ключови за днешното време умения като: желание за   екипна работа, отстояване на собствено аргументирано мнение  и не на последно място, държим на добрите стари английски обноски. Съобразяваме се с възрастовите особености на нашите ученици, както и с техния темперамент и се отнасяме с уважение към тях. Изискваме уважение и добро отношение и от тях.

Опитът показва, че чрез работещи и доказано ефективни похвати, усвояването на езика е по-бързо и успешно. Затова постоянно държим часовете да са забавни, правим дискусионни занимания по различни теми, които вълнуват децата, работим за добро произношение, разиграваме кратки сюжети от пиеси, влизаме в ролите на любими персонажи. Всичко това, само на английски.

Как сме организирали учебния процес?
Учебната година за нашите ученици започва на 1.10.2018 и продължава до месец юни 2019 г. Обучението е целогодишно, разделено на два учебни срока съобразно учебната година на  МОН. Занятията се провеждат два пъти седмично, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, всяко от които трае два учебни часа от 45мин. В петък и събота заниманията са полудневни и се покриват четири учебни часа. При полудневните занимания е предвидена почивка след втория час.

Предвидили сме сутрешни или следобедни часове, за да могат учениците да ги посещават в удобно за тях време, свободно от училищната им ангажираност. Вариантите за сутрешни занимания са следните: от 8.30 – 10.00 или 10.15-11.45, а следобедните от 14.30-16.00 или от 16.15-17.45. При по-малките ученици, ако са повече от три деца от един клас, организираме безплатното им вземане  от училището за учебни занимания , стига то да е в района на учебния център. Близки до него са: 6.ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, 7. СУ „Св. Седмочисленици“, 133 СУ „Ал. С. Пушкин.“

Какви са изискванията ни към поставената домашна работа?
Допълнителна работа се възлага на учениците само на последното занятие за седмицата и в повечето случаи тя е естествено продължение на текущата работа  в часовете. На всяко първо занятие от новата седмица, преподавателят я проверява, коментира и дава напътствия. Преди ваканциите се дава по-голяма по обем домашна работа, включително и кратък списък с книги, които се очаква да бъдат прочетени и след това коментирани в часовете. Настояваме учениците да идват подготвени за часовете, в противен случай търсим контакт с родителите своевременно, за съдействие.

Как осъществяваме обратна връзка с родителите?
Ежемесечно, в хода на учебната година родителите получават писмена информация за напредъка на детето си, която преподавателят им изпраща по електронна поща. Всеки път, когато е необходимо преподавателят и родителите могат да се свържат по телефон, имейл или да уговорят контакт на живо. В края на учебната година след полагането на годишния изпитен тест (Final Test), се предоставя още по-пълна информация за успеваемостта на учениците, на базата на резултата от теста. Очакваният резултат от теста е мин. 70%.

Учебна програма

Разпределението на децата в съответните групи се осъществява след предварителен диагностичен тест и събеседване с детето за по-точна проверка на нивото. Тестът е напълно безплатен и се провежда в учебната зала на езиковия център като е необходимо предварително да уговорите с нас удобен ден и час.

Индивидуална подготовка. Независимо от нивото на езиковите умения на вашето дете, ако то изпитва затруднения с материала по английски език или ако за по-кратко време трябва да покрие по-високи образователни цели, то тогава можем да ви съдействаме за работа по индивидуална програма за вашето дете, за оптимално постигане на зададените цели.

Учебната ни програма предлага един отличен баланс между обучение за  овладяване на езикови умения и  разнообразни, съпътстващи обучението дейности, които са интересни и забавни за децата и ги провокират да мислят. От започване на обучението в 1 клас, до 7 клас учениците получават знанията, които са им необходими за явяване на изпитите на Cambridge за деца в тяхната възрастова група. Така сме структурирали учебната си програма, че тя последователно и логично да надгражда знанията по възрастови групи и нива, подобно на уголемяващи се концентрични кръгове. Часовете са интерактивни, а във виртуалната платформа на системата учениците работят по допълнителни задачи и тя позволява те да бъдат в постоянен контакт с преподавателя. Ежемесечно провеждаме“ Kids On Air Class”,  това e  специално занятие, в което по- много интересен и достъпен за тях начин практикуваме умения за правилно  говорене, жестове, интонация и красноречие. В учебната ни програма е заложено и регулярно провеждане на “ Once Upon A Time Class”, като на тези занятия стимулираме креативността на учениците и творческата им нагласа. Те съчиняват свои истории, кратки забавни диалози, което много помага за развитието на познавателните и лингвистичните им способности.

Учебна система

Утвърдената учебна система Family & Friends на Oxford University Press, по която работим в нашия езиков център дава възможност учениците с лекота и удоволствие да развиват четирите най-важни езикови умения:

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ

ПИСАНЕ

ГОВОРЕНЕ

По този начин те се подготвят за полагане на международно признатите изпити на CAMBRIDGE.

Допълнително се използват разнообразни интерактивни материали, аудио- и мултимедиа, за да се внесе динамика и разнообразие в този ранен етап от обучението.

Системата е структурирана на нива в зависимост от възрастта на децата и съдържа Class book, Workbook и MultiRom към учебника, в който има забавни допълнителни упражнения, за да се стимулира интереса и любопитството на учениците към английския език. Системата е и безценна база за поготовка за специфичните специфичните като формат детски сертификатни изпити на Cambridge.

Онлайн записване!

Нашите условия и дати Ви харесват? Защо не се запишете за нашия курс още сега! Записването е изцяло онлайн и отнема точно 2 минути!

Учебната прогрaма за най-малките нива Pre-Starters и Starters е разработена така, че съвсем плавно, стъпка по стъпка децата усвояват първоначално английската азбука, учат се да произнасят английските звукове, правят и първите си опити да изписват думи, а на по-късен етап да изписват и четат цели прости изречения. Във всеки урок усвояват нови думи по различните теми от учебника, учат се да броят и да назовават основни предмети от ежедневието. Уроците са интересни и мотивиращи за тях, защото са включени много песнички, занимателни лигвистични игри, флашкарти, които развиват концентрацията и мисленето и по този начин спомагат за лесното запаметяване на материала.

Учебната програма за малко по-големите ученици  е организирана в последователни нива с нарастваща трудност Starters, Movers, Flyers.
Темите са съобразени с езиковите умения и емоционалната зрялост на децата във всяко от нивата и те с интерес проследяват какво се случва с техните любими герои от учебника. С прогресираща трудност се включва и по-голяма по обем лексика, занимателна граматика, много и различни по вид упражнения, които са съобразени с езиковото ниво на малките ученици. В учебниците са включени редовни преговорни раздели, които спомагат по-доброто и по-трайно усвояване на знанията по езика.

Часовете протичат занимателно, с песни, ролеви игри, анимирани кратки сюжети и клипове със задачи към тях. Набляга се постепенно и с нарастваща интензивност на развиването на умения за ЧЕТЕНЕ с разбиране, СЛУШАНЕ с разбиране, ПИСАНЕ и ГОВОРЕНЕ, защото точно тези умения, независимо от нивото са в основата на формата на сертификатните изпити на Cambridge.

Езиков Център ONE STEP
Езиков Център ONE STEP
Езиков Център ONE STEP

В учебната програма за по-големите ученици (5-6 клас) сме заложили да се използват активно чрез повече говерене и писане, вече натрупаните знания от предходните нива. Стимулира се много свободното изразяване на лични преживявания, лично мнение и личен опит на учениците в свързан текст и се поставя особен акцент върху развиване на умения да се аргументират ясно и обосновано на английски език с подходящи примери.

Учениците се насърчават да развиват и допълнителни полезни умения, за да могат бързо и ефективно да анализират информация от писмен текст на английски или от слушане на английска реч. Упражняват писане на свързан текст с дължина 130-150 думи.

Насоката, в която са разработени темите и упражненията от учебната система “Family & Friends” за тази възрастова група, позволява при успешно овладяване на учебния материал учениците да получат необходимата подготовка за сертификатните изпити на Cambridge – Preliminary и Key for Schools.

Езиков Център ONE STEP
Езиков Център ONE STEP

Галерия

Видео

Предстоящи курсове

КУРС:СТАРТ:ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:ЧАС:
Ученици 1 клас (делничен)29.9понеделник и сряда13.00 – 14.30
17.15 – 18.25
Ученици 1 клас (уикенд)4.10неделя
(полудневно обучение)
10.30 – 14.00
Ученици 2-4 клас (делничен)6.10вторник и четвъртък10.15 – 11.45
14.30 – 16.00
Ученици 2-4 клас (уикенд)2.10петък - полудневно обучение14.30 – 17.45
Ученици 5-6 клас (делничен)29.9понеделник и сряда10.15 – 11.45
14.30 – 16.00
Ученици 5-6 клас (уикенд)3.10събота
(полудневна програма)
13.30 – 16.45

Специални отстъпки

Отстъпката важи за записалите се до 12 дни преди началото на курса.

Отстъпката важи за втори или всеки следващ член от семейството.

Отстъпката от 5% от цената се прави на всеки записал се приятел.

Отстъпка full се прави на всеки, заплатил цялата сума за курса наведнъж.

Мнения на курсисти

Калоян

Калоян, ученик 5-ти клас

В ONE STEP уча с удоволствие английски език. Моята госпожа е страхотен учител!
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-17T17:52:28+02:00
Калоян
В ONE STEP уча с удоволствие английски език. Моята госпожа е страхотен учител!
Лора

Лора, ученик 7-ми клас

Г-жа Костадинова е чудесен преподавател. Винаги е готова за урока и с материали и със знания. Уроците са интензивни, но ненатоварващи. Плановете в тетрадката са добре структурирани и уча по нея безпроблемно и бързо. При нея езикът се усвоява лесно, защото често поднася материала по забавен и интересен начин. Ходя там с голямо удоволствие!
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-17T17:50:29+02:00
Лора
Г-жа Костадинова е чудесен преподавател. Винаги е готова за урока и с материали и със знания. Уроците са интензивни, но 
Тони

Антонио Сакъджийски

Преди не знаех нищо по предмета Английски език. Мама реши да ме запише на частни уроци. Аз си мислех, че ще бъде скучно, но госпожата беще много внимателна и търпелива с мен. Винаги имаше и нещо вкусно, с което да ме почерпи. Започнах да очаквам всеки следващ урок и нашите разговори на английски с нетърпение.
Благодаря Ви, че бяхте така добра и мила с мен!
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-25T15:19:14+02:00
Тони
Преди не знаех нищо по предмета Английски език. Мама реши да ме запише на частни уроци. Аз си мислех, че 
5
3
Езиков център OneStep
Свържи се с нас