logo
Addvantage
Курс по Разговорен Английски

Курсове по разговорен английски

Курсовете ни по разговорен английски са предназначени основно за хора, чиито приоритет е да развият активно, предимно чрез устна практика вече пасивно натрупани, в по-малка или по-голяма степен, знания по английски език.

Речевата комуникация тук е на преден план, за да направим възможно чрез постоянното и упражняване, обучаващите се да станат по-уверени и да преодолеят езиковата си бариера.

В общия случай това е най-големият проблем на изучаващите чужд език. Изпитват трудност да приложат “в действие” онова, което са научили на теория в часовете.

Проговарянето” както и все по-улесненото и вярно говорене на английски език в отделните етапи са главната цел и на двете страни, участващи в образователния процес – тази на преподавателя и на курсиста.

За да отговорим възможно най-добре на вашите индивидуални езикови потребности в One Step сме разработили гъвкав подход и учебни програми за двете основни разновидности на разговорен курс, които предлагаме:

  • Програмата ни Be Bright – Unite 2=1“ e удобен и компактен формат, който балансирано и успешно съчетава бизнес и общ английски в един курс на обучение. Предназначен е за всички, които имат заето ежедневие или пък се стремят в по-кратък срок да усвоят нови практически знания, чрез симулация на диалози, дискусии и други разговорни практики. Цялостно в курса са включени както по-специфични изрази, които бихте използвали в работна обстановка за нуждите на вашата бизнес комуникация, така и лексика, диалози и текстове използвани в чести житейски ситуации.
    Програмата се състои от общо 40 акад. ч. разпределени по равно за двата типа практическа комуникация, като в частта за бизнес английски се набляга на лексика за бизнес умения, напр. при водене на офисна  кореспонденция, преговори и делови срещи, убеждаване и организационни умения.В частта по общ английски следваме добрите практики от разговорния ни курс по програмата ,,Activate your English Fast”, за да удовлетворим желанието на нашите възпитаници да общуват свободно и на теми извън офисните, както и да подобрят т.н. “soft skills” или „меки умения“, които са не по-малко ценни в днешно време.И в двете части, към всяка от темите освен практическата разговорна насоченост има специален фокус и към граматиката, така необходима за успешното общуване.
  • Програмата “Activate Your English Fast”, Ви дава възможност в рамките на 30 учебни часа да говорите само на английски по определени теми. Те са предварително зададени от преподавателя, той Ви дава съответните насоки и така Вие упражнявате активно, веднага и практически езика. При задаването на темата преподавателят ви помага с необходимата лексика, новото съдържание се презентира на PP, задават се допълнителни дейности в онлайн платформата, на занятията се поражда дискусия и всеки е свободен да изрази мнение по темата. Този курс е наистина много успешен за всички, които се справят с граматиката, но им липсва речников запас и упражнения в говорене.
  • Програмата “Learn and Speak” е за тези от Вас, които имат нужда и желание наред с говоренето да упражняват и преговарят вече позната, но позабравена граматика, да запаметяват нова лексика и да имат търпението да посещават по-дълъг курс. Хорариумът е 76 учебни часа. Работи се по учебна система на Cambridge University Press и чрез този разговорен курс знанията се опресняват и затвърждават. Курсистите постигат и по-голяма увереност, че се изразяват граматически правилно когато говорят на английски език, което засилва тяхното самочувствие при говорене и в крайна сметка се реализира целта на курса.

„Да потече речта“, това е общата ни цел!

Онлайн записване!

Нашите условия и дати Ви харесват? Защо не се запишете за нашия курс още сега! Записването е изцяло онлайн и отнема точно 2 минути!

Учебна система

Материалите за часовете са авторски, подбрани от преподавателя и включват източници от различни учебни системи, книги, съвременни текстове от авторитетни британски медии и други образователни пособия. В часовете се включват и интерактивни източници като кратки видеа с въпроси и отговори към тях. Всеки наш курсист в разговорните ни курсове след регистрация получава свой код за достъп до допълнителните онлайн ресурси, които преподавателят е подбрал за конкретния курс.

От съществено значение, когато пристъпвате към нашите разговорни курсове на какво ниво сте в момента и до къде се простират мечтите ви да говорите английски език.

За да ви е точно по мярка разговорния курс, сме разработили учебната си програма в съответствие с настоящите ви знания и за това курсовете ни са разпределени в следните нива по Общата европейска референтна езикова рамка (Common European Framework of Reference for Languages):

  • Разговорен курс след завършено ниво А1 –(Elementary)
  • Разговорен курс след завършени нива А2 – B1 (Pre-Intermediate ­– Intermediate)
  • Разговорен курс след завършени нива B1 – B2 (Intermediate – Upper-Intermediate)
  • Разговорен курс след завършени нива B2 – C1 (Upper-Intermediate – Advanced)

Обучението е организирано около отделни теми за дискусия, които преподавателя съобщава на всяко предходно занятие.

В една занятие по зададената тема преподавателят улеснява курсистите за дискусията като преподава важна и съответстваща на темата лексика, обръща внимание на лексикални конструкции, изрази и специална терминология, а на следващото занятие се състои същинската дискусия или разговора по темата, а курсистите използват вече усвоената лексика.
Темите са свежи, разнообразни и интересни, което способства по-лесното възприемане на новата информация и съответно по-лесното ú възпроизвеждане под формата на разговор, диалози или споделено мнение.

По време на разговорите преподавателят ненатрапчиво коригира грешки и „подсказва“ удачни начини да се изкаже дадена мисъл или идея.
Все пак в часовете за разговор преподавателят е по-скоро модератор, водещ разговора, той го стимулира, но основно се дава възможност на курсистите разговаряйки да практикуват езика и да постигат по-голяма лекота на говорене на английски език.

Ограничения брой хора, който допускаме в разговорните групи (максимално 7 души) е друг важен фактор за успешното и ефективно обучение при нас.

Атмосферата е топла и приятна, тъй като в разговорите хората бързо и лесно се опознават, дори сприятеляват, а това също способства за преодоляване на езиковата бариера и прави хората по-уверени в собствените си възможности.

В заключителното занимание по дадената тема, курсистите ни дават устна обратна връзка дали темата им е била интересна, дали са имали полза, какво най-вече им е допаднало, споделят и препоръчват.

Като първа стъпка трябва да се вземе под внимание, че за да може преподавателят максимално добре да направи преценка за напредъка на обучаващите се е необходимо и силно препоръчително почти стопроцентовото им присъствие в часовете. Така преподавателят може да формира вярна представа и да даде адекватна препоръка на момента в края на занятието.

Домашната работа, когато се изпълнява стриктно, също е обективен критерии за развитието на езиковите умения или липсата на такива.

Всеки курсист има свое лично езиково портфолио, което лесно и за самия него го ориентира дали има прогрес.

Предстоящи курсове

КУРС:СТАРТ:ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:ЧАС:
Разговорен практически курс А1 - А26.10вторник18.30 – 20.45
Разговорен практически курс В1 - В21.10четвъртък18.30 – 20.45
Разговорен практически курс3.10събота10.30 – 12.45

Специални отстъпки

Отстъпката важи за записалите се до 12 дни преди началото на курса.

Отстъпката важи за втори или всеки следващ член от семейството.

Отстъпката от 5% от цената се прави на всеки записал се приятел.

Мнения на курсисти

Поли

Полина Павлова

В школата се предоставя високо ниво на преподаване на езика. Може да се разчита на изключителен професионализъм, компетентност и индивидуален подход в обучението.
В лицето на г-жа Костадинова срещнах преподавател с отлична квалификация, педагогически опит и търпение.
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-17T17:53:14+02:00
Поли
В школата се предоставя високо ниво на преподаване на езика. Може да се разчита на изключителен професионализъм, компетентност и индивидуален 
Илияна

Илияна Христова

Аз мога да бъда само благодарна на преподавателката в Оne Step. Тя положи много грижи, вложи старание и завидно търпение. За три години предаде на сина ми знания, достатъчни да продължи в английско училище без необходимост от допълнителна подготовка. Образованието ни би било на друго ниво с повече преподаватели като нея!
Благодаря!
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-25T15:16:30+02:00
Илияна
Аз мога да бъда само благодарна на преподавателката в Оne Step. Тя положи много грижи, вложи старание и завидно търпение. 
Рашко

Рашо Икономов

Срещах г-жа Костадинова на курс за подобряване на английски език, ниво Б2 във фондация ‚Фулбрайт‘. Курсът беше с продължителност 3 месеца и г-жа Костадинова преподаваше още там. Още от 1вото посещение тя ме грабна със своя професионализъм, отдаденост и търпение. В самото начало си пролича как иска да научи учениците да говорят на хубав английски език, а не само да мине времето и да, изпее‘ поредния урок.
След курса избрах да продължа на индивидуална програма и последвах моята преподавателка в ОNE STEP и почти веднага започнах. Ходих и учих с голямо желание без да го чувствам като задължение и това се дължи изцяло на г-жа Костадинова, защото тя знае как да направи часа интересен и как да те накара да учиш с удоволствие.
Препоръчвам Ви г-жа Костадинова, защото тя е не само изключителен преподавател, а и уникален, сърдечен и позитивен човек, което прави един урок прекаран с нея едно приятно изживяване!
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-25T15:17:53+02:00
Рашко
Срещах г-жа Костадинова на курс за подобряване на английски език, ниво Б2 във фондация ‚Фулбрайт‘. Курсът беше с продължителност 3 
ана мария

Анна-Мария Емилова

Обучението ми при Г-жа Атанасова направи изучаването на чужд език изключително приятен процес за мен. За тези две години и половина изучаване на английски език при нея аз подобрих и повиших нивото на английският си значително. Уроците минаваха бързо и неусетно, но с продуктивен резултат. Тя работи с добър подход към учениците си и някак си успява да подбуди интерeс към езика. Като цяло съм останала само с положителни емоции и знания, които ми помогнаха да постигна успех в кандидатстването и бях приета специалност Политология в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-25T15:15:27+02:00
ана мария
Обучението ми при Г-жа Атанасова направи изучаването на чужд език изключително приятен процес за мен. За тези две години и 
Иляна Стоева

Илияна Стоева

В ONE STEP имах отличен преподавател, с много ефективни и разбираеми методи на преподаване. Адаптира учебните материали по максимално полезен и увлекателен начин. Благодарение на специално разработената за мен учебна програма, постигнах доста високи академични резултати и усвоих ценното умение да общувам свободно на английски език.
Езиков център OneStep
5.0
2017-08-25T16:15:16+02:00
Иляна Стоева
В ONE STEP имах отличен преподавател, с много ефективни и разбираеми методи на преподаване. Адаптира учебните материали по максимално полезен 

Дона Димитрова

Срещнах г-жа Атанасова при подготовката си за IELTS. Когато разбрах, че трябва да се явя на този изпит бях притеснена, защото не бях запозната с формата на изпита, а имах само 1 месец време да се подготвя. Г-жа Атанасова направи подходящ план за подготовката ми за изпита и успя да ме окуражи, че мога да постигна желания резултат, макар и времето до датата на изпита ми да беше твърде малко. Благодарение на нея постигнах резултат, за който дори не бях мечтала (8.0/9.0). Освен изключителен преподавател, г-жа Атанасова е един уникален и позитивен човек, което прави уроците с нея наистина приятни.
Езиков център OneStep
5.0
2018-02-19T20:19:23+02:00
Срещнах г-жа Атанасова при подготовката си за IELTS. Когато разбрах, че трябва да се явя на този изпит бях притеснена, 
5
6
Езиков център OneStep
Свържи се с нас