logo
Addvantage

Step Up Business English Training

Step up е нашата бизнес програма от еднодневни или двудневни интензивни тренинги по бизнес английски, които имат за цел да ви улеснят, ако ежедневието ви е твърде заето, а желанието да подобрите бизнес комуникацията си на английски в кратък срок е голямо. Тренингите са също подходящи за Вас, ако целта Ви да имате под ръка бърз способ за опресняване и надграждане на знанията си по английски по ключови бизнес теми и умения, а също и за нашите корпоративни клиенти, които инвестират в образователни инициативи в полза на своите екипи.

Бизнес тренингите са обхванати в цикъл, в който през годината динамично и регулярно се въвеждат отделните теми.

Различните тематични тренинги са подходящи за различните нива на владеене на английски език, съобразно Европейската езикова рамка от А1 до С1. Нашата препоръка към Вас е винаги да опитвате да излезете от зоната си на комфорт, когато изучавате чужди  езици и респективно да не се опасявате да участвате в тренинги по бизнес английски, които са за малко по-високо от текущото ви ниво.

След приключване на конкретен тематичен тренинг се очаква да сте запознати с общо  над 150 нови думи, изрази, граматични конструкции, които да сте упражнили в симулационни бизнес диалози, упражнения, ролеви игри и текстове с подчертано бизнес съдържание. Обръща се много внимание и на усъвършенстване на произношението, така необходимо още при първо впечатление в делова среда.

Свържи се с нас